โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

เข้าสู่ระบบ

ชมรมจริยธรรมเครือข่ายโรงพยาบาลสิเกา2567รอบ6เดือน

 

ชมรมจริยธรรมเครือข่ายโรงพยาบาลสิเกา ปีงบประมาณ 2567

1.กิจกรรมพี่อยากบอก น้องอยากเล่า เรื่องราวดีๆ ของชาวสิเกา

29 .. 66 จนท. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สิเกา  คุณวินันท์ยา มณีนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ จพ.เวชกิจฉุกเฉินจำนวน 3 คน คุณนุชนาฎ หนูเรือง คุณฐิมาพร ตรีสุวรรณ คุณพรไพลิน กิ่งเกาะยาว ได้ประสบเหตุการณ์  ผู้ป่วยหมดสติและหัวใจหยุดเต้น นอกโรงพยาบาล ได้เข้าไปช่วยเหลือ กู้ชีพ จนสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้

 

18 .. 66 หน.งาน ห้องคลอด รพ.สิเกา คุณเพียงเพ็ญ ทองฤทธิ์ ได้ประสบเหตุการณ์ หญิงเจ็บครรภ์คลอด ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ปตท. คูหาใต้ อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เข้าไปช่วยทำคลอด ร่วมกับ จนท.กู้ภัยของมูลนิธิวรวิทย์ ขาวทอง จนแม่และเด็กปลอดภัย

 

23 .. 66 คุณถิรนันท์ เที่ยงธรรม ประสบเหตุการณ์ อุบัติเหตุรถเก๋งชนคนข้ามถนนบาดเจ็บหน้า รพสต.นาโต๊ะหมิง ได้เข้าไปช่วยปฐมพยาบาล รอจนรถกู้ชีพมารับผู้ป่วย

 

01 .. 67 คุณวราภรณ์ หลงเอ เก็บเงิน 500 บาทได้จากโซนซักฟอกนำมามอบให้ชมรมจริยธรรมประกาศหาเจ้าของ แต่ไม่ปรากฏเจ้าเของเงิน จึงมอบเงินจำนวน 500 บาทเข้ากองทุนสำหรับช่วยเหลือ จนท.

Go to top