โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี/พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ)

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1อัตรา

    - พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1อัตรา 

    - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 1อัตรา

 

 

เอกสารการสมัคร

Go to top