โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(งานประชาสัมพันธ์) จำนวน 1อัตรา

 

 

เอกสารการสมัคร

Go to top