โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

 

โรงพยาบาลสิเการับสมัครคัดเลือกพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

  

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก

 

 

Go to top