โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว จพ.ธุรการและ พนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ต.จพ.ธุรการ 1 อัตรา

ต.พนักงานบริการ 1 อัตรา

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<

Go to top