โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ)

ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ)

ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ดูรายละเอียดการของขยายเวลาได้ที่นี่

Go to top