โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าพนักงานธุรการ)

ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าพนักงานธุรการ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ดูรายละเอียดการของขยายเวลาได้ที่นี่

Go to top