โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (อินเวอร์เตอร์) จำนวน ๑๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (อินเวอร์เตอร์) จำนวน ๑๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<

Go to top