โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)

Go to top