โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาล นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Go to top